fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego Matka i córy
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach sklepu internetowego, dostępnego pod adresami: www.matkaicóry.pl.
Administratorem sklepu danych osobowych jest Beata Skalińska firma „Beata Skalińska Matka i córy” z siedzibą ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl. Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9721073011, REGON: 383499630.

Kontakt ze sklepem internetowym Matka i córy możliwy jest:
– Telefonicznie pod numerami telefonu: +48 503 826 982 oraz + 48 503 827 100 (w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 16.00);
– Pod adresem mailowym: info@matkaicóry.pl
W Dni Robocze, odpowiedź na swoją wiadomość otrzymasz w ciągu 48h;
– Za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres miejscowy do doręczeń:
ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl;
– W biurze obsługi klienta pod adresem ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 503 827 100 (w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 16.00);

 

1.DEFINICJE
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, określa się następujące znaczenie poniższych pojęć:
– Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
– Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.matkaicóy.pl
– Administrator – Beata Skalińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy „Matka i córy Beata Skalińska” z siedzibą ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9721073011.

 

2. PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi:
a) wyrażona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) konieczność realizacji umów zawartych przez Użytkownika z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Podanie przez danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, np. w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

DANE OSOBOWE
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie takich jak formularz zamówienia oraz formularz kontaktowy.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.
4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są dobrowolnie w celu uzyskania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Dane osobowe są gromadzone JEDYNIE na potrzeby realizacji zamówień oraz w celu nawiązania kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM w kwestiach związanych z realizacją zamówienia lub w celu odpowiedzi na zadane pytania. Dane są chronione i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.
7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
– prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie lub skontaktować się z Administratorem sklepu.
Administrator gwarantuję poufność wszelkich przekazanych i danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone JEDYNIE w celu realizacji zamówienia lub kontaktu z Użytkownikiem sklepu w związku z zamówieniem lub w odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.
Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.
Kontakt e-mailowy. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik w naturalny sposób przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z osobą odpowiedzialną po stronie sklepu.
Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

3.PLIKI COOKIES
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

4.INNE TECHNOLOGIE
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Sklepu:
– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.

 

5.LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m. in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

X