fbpx

Regulaminy i warunki

Regulamin sklepu internetowego Matka i córy
Data publikacji: 22.07.2021r.

I. Postanowienia ogólne:

Sklep internetowy Matka i córy zlokalizowany pod domeną internetową http://matkaicory.pl zwany dalej “sklep” należy do prowadzącej działalność gospodarczą Beaty Skalińskiej firma „Beata Skalińska Matka i córy” z siedzibą ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl. Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9721073011, REGON: 383499630.
Kontakt ze sklepem internetowym Matka i córy możliwy jest:
– Telefonicznie pod numerem telefonu:  + 48 503 827 100 (w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 17.00);
– Pod adresem mailowym: info@matkaicory.pl
W Dni Robocze, odpowiedź na swoją wiadomość otrzymasz w ciągu 48h;
– Za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres miejscowy do doręczeń:
ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl;
– W biurze obsługi klienta pod adresem ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 503 827 100;
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów a także prawa i obowiązki Sprzedawcy
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
1. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie http://matkaicory.pl/regulamin
2. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
3. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
4. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II.DEFINICJE:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
• Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018r. Poz.1025 z późn. zm.),
• Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
• Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów, który jest dostępny pod adresem www.matkaicory.pl/regulamin,
• Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.matkaicory.pl
• Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
• Sprzedawca – Beata Skalińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy „Matka i córy Beata Skalińska” z siedzibą ul. Wypoczynkowa 47/7, 64-300 Nowy Tomyśl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9721073011.
• Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
• Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
• Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
• Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takiego Użytkownika wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie wystarczające są:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący może dokonać zakupu bez konieczności rejestracji po podaniu danych koniecznych do realizacji zamówienia zawartych w formularzu zamówienia.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu pod pseudonimem lub za pośrednictwem nieprawdziwych danych.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji na stronie.
2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
• wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamówienie”,
• podać adres do wysyłki oraz uzupełnić dane niezbędne do wysyłki. Dane użytkowników NIE SĄ ZAPISYWANE w Sklepie dlatego przy każdorazowym zamówieniu należy wprowadzić je ponownie.
• zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
• kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
3. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost konieczne jest wpłacenie (w ciągu 3 dni) kwoty za wybrane produkty, za pomocą przelewu tradycyjnego, na numer konta Sprzedawcy: 76 1020 4144 0000 6702 0248 5407 w tytule przelewu wpisując numer zamówienia z potwierdzenia zamówienia otrzymanego drogą mailową lub skorzystać z systemu Przelewy 24 dostępnego w Sklepie Internetowy Matka i córy.
4. Jeśli Kupujący wybrał opcję odbioru osobistego w Babkach, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w ciągu 24h w celu ustalenia terminu odbioru produktów. W tym przypadku zapłata za towar jest przekazywana Sprzedawcy po przekazaniu Kupującemu produktu lub może być dokonana od razu przy pomocy systemu Przelewy 24.
5. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Na adres podany przez Kupującego zostanie wysłany automatycznie wygenerowany e-mail z potwierdzeniem. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym, a Sprzedawcą.
6. Podane ceny przy produktach na stronie www.matkaicóry.pl sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z przesyłką.
7. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep internetowy i Kupującego jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Kupującego, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego.

VI. FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

 • za pośrednictwem Kuriera InPost;
 • za pośrednictwem Paczkomatów InPost;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, Pocztex Kurier 48;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, Pocztex Ekspres 24;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki zagraniczne;
 • odbiór osobisty pod adresem Babki 15, 61-160 Poznań.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, odbiór osobisty w Babkach jest bezpłatny.
3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
4. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej trwa do 6 (sześciu) dni roboczych (Poczta Polska); do 3 (trzech) dni roboczych (Pocztex Kurier 48 oraz Odbiór w PUNKCIE) lub do 2 (dwóch) dni roboczych (Pocztex Ekspres 24), licząc od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia). W przypadku Paczkomatów oraz Kuriera InPost  do 2 dni roboczych licząc od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).
5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu jej.
6. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
• przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy: 76 1020 4144 0000 6702 0248 5407 lub za pośrednictwem systemu Przelewy 24.

• płatność kartą kredytową za pośrednictwem operatora Polcard. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
• zapłata gotówką w trakcie odbioru osobistego w Babkach (podczas zamówienia należy zaznaczyć opcję “przelew bankowy”.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał opcję odbioru osobistego w Babkach.
6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego. Jeśli Kupujący wybrał opcje odbioru osobistego, Sprzedawca skontaktuje się z nim w celu ustalenia terminu przekazania towaru.
7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej Pocztex Kurier 48 lub Pocztex Ekspres 24. Kupujący może skorzystać także z usługi “Odbiór w PUNKCIE” (placówki pocztowe, stacje Orlen, kioski RUCH, sklepy Żabka i Freshmarket).
8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego waha się od 2-6 dni, w zależności od działalności operatora dostawy jakim jest Poczta Polska.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną (info@matkaicory.pl).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
• żądać wymiany produktu na wolny od wad,
• żądać usunięcia wady,
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Oświadczenie należy złożyć poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres info@matkaicory.pl.
5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

X. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.matkaicory.pl/polityka-prywatnosci.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

XIII. REGULAMIN PROMOCJI “Nowe życie starej Wegewijki” dostępny jest TUTAJ.

XIV. REGULAMIN PROMOCJI kuponu rabatowego “adoptuj_pszczole”:

REGULAMIN PROMOCJI

“adoptuj_pszczole”

 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: „adoptuj_pszczole” jest „Matka i córy” z siedzibą
  w Nowym Tomyślu przy ul. Wypoczynkowej 47/7, kod pocztowy 64-300, NIP: 972-107-30-11, dalej zwanym „Organizator”.
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 07.12.2020 roku do dnia 30.06.2021 roku.
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem prowadzonej przez Organizatora strony internetowej Matka i córy, dostępnej pod adresem: www.matkaicory.pl, dalej zwanym „Strona Internetowa”. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu, dalej zwanym „Uczestnik Promocji”).
 5. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.matkaicory.pl.
 6. Do udziału w Promocji niezbędne jest:
 7. a) otrzymanie od Organizatora hasła rabatowego, jednokrotnego użycia oraz informacji
  o możliwości skorzystania z Promocji.
 8. b) dokonanie zakupu na Stronie Internetowej za minimum: bez ograniczeń.
 9. c) W trakcie składania zamówienia, w polu „Masz kupon? Kliknij tutaj aby dodać kod” należy podać swoje jednorazowe hasło.
 10. Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji spełni warunki, o których mowa
  w pkt. 6 niniejszego regulaminu, otrzyma rabat na dokonane zakupy w wysokości 15%.
 11. Uczestnik Promocji może tylko raz brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, tj. tylko raz użyć kodu promocyjnego po spełnieniu warunków, o których mowa w regulaminie.
 12. Kod rabatowy otrzymany w niniejszej promocji nie podlega wymianie na gotówkę, ani zamianie na inny towar.
 13. Skorzystanie z Promocji z użyciem kodu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami cenowymi dostępnymi za pośrednictwem Strony Internetowej.
 14. Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 15. Wszystkie treści dotyczące Promocji zawarte w materiałach informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 17. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać pisemnie, na adres Organizatora
  z dopiskiem: „adoptuj_pszczole”. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika Promocji. Każda z reklamacji rozpatrywana jest indywidualnie przez Organizatora.
X